• عکس/پادشاه عربستان در منزل هاشمی

    ظاهرا” زمانی که این خادم خدمتگزار اسلام مسلمین! ولیعهد بوده به تهران سفر داشته است عکس/پادشاه عربستان در منزل هاشمی
    • توسط سرویس خبر
    • اسفند ۱۶, ۱۳۹۲
    • ۰