• صفحه خانگی
  • <
  • نامه روحانی به رهبری درباره توافق ژنو و پاسخ ایشان: تشکر از هیأت مذاکره کننده ایرانی