• ششمین جلسه شورای هماهنگی تعاون کار وامور اجتماعی استان مازندران

    به گزارش صدای مازندران به نقل از  روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان مازندران: در این جلسه  محمد ابراهیمی مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر استان مازندران گفت: همانطور که مستحضر هستید بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر ذیل اصل ۲۹ قانون اساسی یکی از دستگاه های تابع وزارت تعاون،کار و رفاه […]
    • توسط سیدمحمد کاظمی
    • شهریور ۹, ۱۳۹۶
    • ۰