• کمال رستمعلی : احمدی نژاد هر صبح دوباره زنده می شود

    این روزها کم و بیش همه رجال سیاسی از احزاب مختلف، موضوع “مرگ سیاسی احمدی نژاد” را مطرح می کنند، اما هواخواهان وی نظری خلاف این مدعا دارند و معتقدند همینکه رسانه ها به هر خبری(ولو کوچک) از رئیس جمهور سابق واکنش نشان می دهند، نشانه زنده بودن و اهمیت بالای وی در فضای سیاسی […]
    • توسط سرویس خبر
    • فروردین ۲۵, ۱۳۹۴
    • ۰