• اولین جلسه شورای اداری شهرستان فریدون کنار در سال ۹۶ برگزار شد

    سار خبر: اولین جلسه شورای اداری شهرستان فریدون کنار در سال ۹۶ با حضور فرماندارشهرستان ، اعضای شورای تامین، سایر روسای ادارات و خبرنگاران در محل فرمانداری برگزار شد. به گزارش سارخبر در فریدون کنار :  در  شهرستان فریدون کنار: اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال ۹۶ با حضور حسین منفردی فرماندار، معاون فرماندار و […]
    • توسط سیدمحمد کاظمی
    • فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
    • ۰