• دورنمای نقشه راه اقتصاد مقاومتی در کمیته امداد امام خمینی(ره)

    محمدعلی صنیعی: شکی نیست که اقتصاد از جمله موضوعات مهم و تأثر گذار در عرصه داخلی و خارجی کشورها بشمار می رود. در دنیای امروز شریان های اقتصادی دنیا در دست قدرتهای استکباری بوده و در صورت عدم همخوانی سیاستهای دولتهای مستقل با منافع و سلایق قدرتها برخوردهائی را همراه دارد که بشکل تحریم و […]
    • توسط سرویس خبر
    • فروردین ۳۰, ۱۳۹۳
    • ۰