• صفحه خانگی
  • <
  • اعلام حمایت جمعی از فرماندهان سابق قرارگاه ها و ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی از دکتر حسن روحانی