در حال مرور: برگزاری همایش تحصیلی و شغلی در کمیته امداد ساری