• امضاء تفاهم نامه همکاری مابین کمیته امداد و اتاق اصناف ساری

     باعنایت به سند استانی کاهش فقر و لزوم نقش آفرینی دستگاههای اجرائی استان در ایجاد هم افزائی در سرعت در ارتقاء شاخص ها و سطح عمومی زندگی  نیازمندان و ساماندهی به وضعیت اقتصادی و فرهنگی اقشار محروم جامعه و مخصوصا” جامعه هدف خانواده های نیازمند تحت حمایت امداد امام تفاهم نامه مابین قنبر بریمانی مدیر […]
    • توسط سرویس خبر
    • آذر ۳۰, ۱۳۹۲
    • ۰