• ارامش ۵ روزه دریای خزر

  مازندران تا دوشنبه آینده آسمانی صاف و نیمه آفتابی و افزایش نسبی دما دارد. به گزارش سارخبر، کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به پایداری جوی استان تا پایان دومین ماه از فصل پاییز، همراه با افزایش نسبی و تدریجی دما گفت: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، دوشنبه اول آذر آسمان نیمه ابری همراه با […]
  • توسط سرویس خبر
  • آبان ۲۸, ۱۴۰۰
  • ۰

  تابش آفتاب پاییزی تا پایان آبان بر پهنه مازندران

  مازندران تا دوشنبه آینده آسمانی صاف و نیمه آفتابی و افزایش نسبی دما دارد. به گزارش سارخبر، کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به پایداری جوی استان تا پایان دومین ماه از فصل پاییز، همراه با افزایش نسبی و تدریجی دما گفت: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، دوشنبه اول آذر آسمان نیمه ابری همراه با کاهش […]
  • توسط سرویس خبر
  • آبان ۲۸, ۱۴۰۰
  • ۰