• کاخ مرمر هم وقفی از آب درآمد

    جوادی استاد معماری دوره اسلامی دانشگاه آزاد تهران و قائم مقام سابق و مدیرکل حوزه ریاست دفتر مجمع تشخیص زمان ریاست آیت الله هاشمی بوده است اظهارات فتاح مبنی بر تخریب کاخ در دوران ریاست مرحوم هاشمی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد کرده و انگشت اتهام در تخریب این بنای تاریخی را به […]
    • توسط سرویس خبر
    • مرداد ۲۱, ۱۳۹۹
    • ۰