• نقدی کوتاه بر پروژه چله بزرگ قرن

    استاد میثم معافی ۱-منبع خبر و منبع نسخه نویسی در حوزه های اجتماعی و مذهبی مهم هست دراین خصوص فرقه شیرازی ها پای کارهستند و اگر توصیه به حقی باشد نباید توجه شود (اولین نفری که به حضرت علی بعد ازسقیفه به مولی مراجعه کرد وگفت: الحق مع علی وعلی مع الحق کسی نبود جز […]
    • توسط سرویس خبر
    • فروردین ۲۰, ۱۳۹۹
    • ۰