• لزوم گسترش اجرای برنامه ­های فرهنگی جهت کاهش سوانح رانندگی در کشور

    انجام برنامه و طرح های فرهنگی با محوریت حساس سازی آحاد جامعه و جلب نظر و همراهی هرچه بیشتر دست اندرکاران در امر ترافیک و حمل ونقل بسیار مهم‌ و حیاتی ست.دهه اقدام ملی ایمنی راهها که از سال ۱۴۰۰ آغاز گردید فرصت مهمی است تا با همراهی و همکاری تمامی نهادهای حاکمیتی، خصوصی، علمی و دانشگاهی، سمن ها […]
    • توسط سرویس خبر
    • بهمن ۲۳, ۱۴۰۰
    • ۰