• خروج ۱۵ شهرستان مازندران از وضعیت قرمز

    تازه‌ترین نقشه رنگ‌بندی کرونایی شهرستان‌های کشور نشان می‌دهد که ۱۵ شهرستان مازندران از وضعیت قرمز خارج شدند و در وضعیت نارنجی قرار گرفتند و رنگ کرونایی یک شهرستان هم زرد شد. پنج شهرستان نیز همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند.
    • توسط سرویس خبر
    • شهریور ۵, ۱۴۰۰
    • ۰