• ۴۰ درصد مازندرانی ها واکسن کرونا تزریق کردند

    ابوالقاسم اویس درباره کمبود برخی انواع واکسن از جمله آسترازنکا با بیان اینکه منتظر تصمیمات ملی هستیم، گفت: هر هفته ۱۵۰ هزار دوز از واکسن سینوفارم و ۳۰ هزار دز واکسن برکت به استان ارسال می‌شود. وی افزود: پیش بینی می‌شود که در هفته‌های آینده شمار دزهای واکسن برکت ارسالی به استان افزایش یابد. وی با اظهار اینکه ۴۰ […]
    • توسط سرویس خبر
    • شهریور ۷, ۱۴۰۰
    • ۰