• صفحه خانگی
 • <
 • هوشمند سازی و قرائت کنتور با استفاده از فناوری های نوین در راستای رضایتمندی مشترکین
 • اقتصاد آب و تعرفه آب بها

  نظام تعرفه‌گذاری آب در ایران مشابه سایر حامل‌های انرژی، نظامی مبتنی بر پرداخت یارانه است؛ به عبارت دیگر، هزینه‌های تمام شده تولید، تصفیه و توزیع آب بسیار فراتر از بهایی است که دولت از مشترکان دریافت می‌کند و مابه‌تفاوت این عدد در قالب یارانه انرژی توسط دولت از منابع بیت‌المال پرداخت می‌شود.این نظام به گونه […]
  • توسط سرویس خبر
  • تیر ۲, ۱۴۰۱
  • ۰