• سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به ۷ میلیون تومان افزایش یافت

    سار خبر: هفت میلیون تومان رقمی ست که برای پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث بدون کروکی در حوادث رانندگی سال ۹۶ در نظر گرفته شده و بخشنامه ی آن نیز به واحدهای اجرایی شرکت های بیمه کشور ابلاغ گردیده است. به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، مدیریت بیمه های اتومبیل شرکت بیمه ایران دستور […]
    • توسط سیدمحمد کاظمی
    • اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶
    • ۰