• نامه محسن رضائی به رهبر جنبش شیعیان یمن

    جلسه شرم الشیخ، نمایش سلاطین در مقابل قدرت الهی بود و به زودی در. خواهند یافت که «یدالله فوق ایدیهم». تردیدی نیست که جبهه مقاومت بر جبهه تجاوز پیروز خواهد شد. جهان، تشنه ادبیاتِ مقاومت در مقابل تجاوز به حقوق انسان‌ها و تعدی به مرزهای رسمی کشورهاست، اطمینان داشته باشید که نه تنها در جهان […]
    • توسط سرویس خبر
    • فروردین ۹, ۱۳۹۴
    • ۰