• اندرحکایت یک بام و دوهوای سید محمد خاتمی

    روزنامه رسالت نامه جمعی از جوانان اصولگرا به خاتمی با عنوان «آقای خاتمی! به رویه یکی به نعل و یکی به میخ پایان دهید» را مورد توجه قرار داده و نوشته: جمعی از جوانان اصولگرا در نامه ای به سید محمد خاتمی اعلام کردند: «خیرخواهانه و از سر دلسوزی از شما می خواهیم که به […]
    • توسط سرویس خبر
    • شهریور ۲۴, ۱۳۹۳
    • ۰