• مطالبه‌گری در رفع مشکلات آسیب‌دیدگان اجتماعی، ضرورت است

    سید مرتضی موسوی مدیر بهزیستی شهرستان ساری، اظهار کرد: در قانون برای هریک از دستگاههای اجرایی فعال در حوزه های اجتماعی شرح وظایفی درخصوص کودکان کار و حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تدوین شده است که پیگیری و تحقق آن بر عهده بهزیستی به عنوان متولی پیگیری امور آسیب دیدگان اجتماعی سپرده شده است، […]
    • توسط سرویس خبر
    • آبان ۶, ۱۴۰۰
    • ۰