• برگزاری دوازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان بهزیستی کشور

    سار خبر:  سرپرست دفتر تربیت بدنی فوق برنامه سازمان بهزیستی کشور از برگزاری دوازدهمین جشنواره فرهنگی ،ورزشی فرزندان بهزیستی کشور در بابلسر خبر داد. به گزارش سارخبر  در بابلسر: سرپرست دفتر تربیت بدنی فوق برنامه سازمان بهزیستی کشور از برگزاری دوازدهمین جشنواره فرهنگی ،ورزشی فرزندان بهزیستی کشور در بابلسر خبر داد. جواد مرزانی در حاشیه مراسم […]
    • توسط سیدمحمد کاظمی
    • شهریور ۱۴, ۱۳۹۶
    • ۰