• تکدی گری آسیب های پنهان و آشکار به همراه دارد

    سید مرتضی موسوی مدیر بهزیستی شهرستان ساری گفت: تکدی گری بر اساس قانون جرم محسوب و موجب آسیبهای آشکار و پنهان می شود و لازم است مجموعه شهرداری نسبت به آگاهی مردم در این خصوص برنامه ریزی و در سطح شهر اقدام نماید. به گزارش سارخبر به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ساری؛ جلسه […]
    • توسط سرویس خبر
    • آبان ۶, ۱۴۰۰
    • ۰