• مادری کردن بجای همسری کردن!

    همه شوهر را فردی بدطینت و بدجنس می‌دانند که هیچ چیز از قدرشناسی و عشق یاد نگرفته‌ است، اما مسئله‌ای که این وسط فراموش می‌شود این است که آن شوهر از زندگی کردن با زنی که همچون مادرش است خسته شده و می‌خواهد با زنی باشد که همسر و معشوقش باشد و نیازهای عاطفی آن […]
    • توسط سرویس خبر
    • آذر ۱۹, ۱۳۹۲
    • ۰