• رشد ۲۶ در صدی درآمدهای صدقات در سال ۹۳در کمیته امداد شهرستان ساری

    به گزارش سارنیوز به گفته سید زین العابدین پرواسی مدیر کمیته امداد شهرستان ساری بنابر استقبال مردم مقدار۳۸درصد در بخش توزیع و استقرار صنادیق صدقات نسبت به سال ۹۲ رشد داشته و توانسته ایم با اخذ بیش از۲۴ میلیارد ریال یعنی ۲۶درصد نسبت به سال۹۲ رشد درآمد داشته باشیم. همچنین در بخش زکات اعم مستحبی […]
    • توسط سرویس خبر
    • فروردین ۲۵, ۱۳۹۴
    • ۰