• مازندران و مشکل مدیران ناشی، آزمایشی، سفارشی و خواهشی!

    صادقعلی رنجبر استاد دانشگاه: کسی شک ندارد که امام علی(ع) انطباق مطلق با حق و حقیقت شده و تبلور تمام نمای حق بوده و کاملاً یقین است که «علی(ع) با حق است و حق با علی(ع) است»، اما همان امام همام می فرمایند: علی را با حق مقایسه کنید و نه حق را با علی! […]
    • توسط سرویس خبر
    • خرداد ۱۸, ۱۳۹۳
    • ۰