• احزاب بایستی پای کار مردم و در کف جامعه باشند/ کرامت رجبی

    احزاب و گروههای سیاسی از آنجا مورد استقبال و حمایت واقعی مردم و جامعه قرار میگیرند که کارکرد و عملکرد آنان در جامعه محسوس و قابل لمس باشد بطوریکه مردم باید احساس کنند احزاب که در واقع اجتماعی انسانی برای تحقق یک هدف مشترک است را در کنار خود و پیگیر مشکلات منطقه و کشور […]
    • توسط سرویس خبر
    • اسفند ۲۸, ۱۳۹۹
    • ۰