• دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۰۰۴ مازندران

    سارخبر : دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۰۰۴ مازندران با مدیریت دکتر منصور فلاح افراپلی سارخبر : دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۰۰۴ مازندران ترجمه رسمی کلیه اسناد، مدارک، قراردادها، و مکاتبات بازرگانی اخذ تاییدات ترجمه از دادگستری و وزارت خارجه منصور فلاح افراپلی دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه جانز هاپکینز […]
    • توسط سیدمحمد کاظمی
    • مرداد ۱۱, ۱۳۹۷
    • ۰