• شرکت فیبر بابلسر در انتظار درخششی دیگر

     سارخبر: رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران در جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که درشرکت فیبر بابلسر برگزار شد گفت : این افتخار بزرگی است، برای مدیریت مجموعه تاپیکو ، که با درایت خاصی توانست ، کارخانه فیبر بابلسر را بعنوان یک کارخانه تعطیل شده ، مجددا با […]
    • توسط سیدمحمد کاظمی
    • تیر ۴, ۱۳۹۷
    • ۰