• مردی از جنس خاتمی؛ گزینه اصلاح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰

    حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصول گرا  با اشاره به اینکه از شواهد امر اینطور بر می‌آید که اصلاح طلبان قصد دارند، به طور جدی وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، اظهار داشت: سیدحسن خمینی برای اصلاح طلبان می‌تواند یک گزینه مناسب باشد، زیرا که وی از یک سو یک سابقه روشنی دارد و هیچگونه نقطه تاریک […]
    • توسط سرویس خبر
    • شهریور ۵, ۱۳۹۹
    • ۱