• امضاء تفاهم نامه اداره کل ارشاد مازندران با اداره کل سازمان زندانها

    به گزارش سارخبر به نقل روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه علوی معاون هنری سینمایی این اداره کل در دیدار با مدیرکل  زندان های استان، در راستای تقویت برنامه های فرهنگی،هنری،قرآنی و تربیتی در زندان‌ها، تفاهمنامه همکاری مشترک امضا نمودند.  اجرای برنامه‌های مشترک و […]
    • توسط سرویس خبر
    • آذر ۲۲, ۱۳۹۹
    • ۰