• طرح سوال نماینده ساری از وزیر نیرو در خصوض احداث سد فینسک

    منصور علی زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم، در کاربرگی سوال از وزیر “رضا اردکانیان” با موضوع درخواست نسخه‌ای از مطالعات سد فنیسک، را مطرح کرد، که با هم می‌خوانیم؛ خواهشمند است در اجرای ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی، سوال اینجانبان از رضا اردکانیان وزیر نیرو را برای بررسی به کمیسیون تخصصی […]
    • توسط سرویس خبر
    • مرداد ۲۰, ۱۳۹۹
    • ۰