• کشته شدن رضاحاجیان در دامغان

     بدلیل اعتراض و ناراحتی خانواده مرحوم رضا حاجیان از انعکاس و نقل قول خبر کشته شدن رضا بدست عوامل مرموز از سایت مرات تمام این خبر از سایت حذف می شود  
    • توسط سرویس خبر
    • خرداد ۱۳, ۱۳۹۳
    • ۰