• بیمه رسانه ای دغدغه خبرنگاران در کشور است

    رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور، مشکل بیمه رسانه ها را دغدغه اصلی خبرنگاران در کشور بیان کرد و گفت: با نگاه ویژه معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد این مشکل حل می شود.
    • توسط سرویس خبر
    • مهر ۱۲, ۱۴۰۰
    • ۰