• نگاه ما در بحث زباله و تفکیک از مبدا فرهنگی، اقتصادی است

    به گزارش سار خبر، جلسه کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری، با محوریت مدیریت پسماند با حضور سید ذوالفقار شریفی رئیس کمیسیون، شهرام ایرجی، افشین راسخ، سبحان بخشی، رحمان میرشجاعی،علی عاشقان، اعضای شورای شهر، گرامیان رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در سالن جلسات شورای اسلامی شهر ساری برگزار شد. در این […]
    • توسط سرویس خبر
    • مهر ۲۹, ۱۴۰۰
    • ۰