• بلای جان استان های شمالی/موافقت کمیته سلامت با تعطیلی دوهفته ای تهران

    به گزارش سارخبر اعضا جلسه کمیته بررسی مشکلات حوزه سلامت استان تهران بر اتخاذ تصمیمات فوری و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در خصوص تعطیلی دو هفته‌ای استان تهران موافقت کردند. این اعضا قطع زنجیره کرونا و ایجاد فرصتی برای بازسازی توان مدافعان سلامت را در گرو تعطیلی دو هفته‌ای تهران دانستند. همچنین در این جلسه مقرر شد، تا […]
    • توسط سرویس خبر
    • آبان ۹, ۱۳۹۹
    • ۰