• مدینه گفتی و کردی کبابم/دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری

    دستگیری متخلفان پرونده شورای شهر ساری به ایستگاه پنجمین عضو شورای شهر ساری رسیده است. دادستان محمد کریمی از تایید خبر دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری خبر داد. روند بررسی پرونده شهرداری و شواری شهر ساری ابتدا با دستگیری چند نفر از کارکنان شهرداری ساری آغاز شده است. با دستگیری نخستین عضو شواری شهر ساری بررسی پرونده وارد ابعاد جدید‌تری شده و امروز پنجمین عضو شورای شهر هم در کنار سایر […]
    • توسط سرویس خبر
    • شهریور ۲۵, ۱۳۹۹
    • ۰