• تولید۱۸درصد از کاغذ مصرفی کشور در صنایع چوب و کاغذ مازندران

    علی دزایی پور کارشناس مدیریت حمایت از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با تبیین شعار مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ کلید توسعه و پیشرفت اقتصادی هر نظامی حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای تولید داخلی میباشد که حمایت از سرمایه گذاران داخلی پایه های اقتصادی و صنعتی ایران اسلامی عزیزمان را مستحکم […]
    • توسط سرویس خبر
    • شهریور ۲۴, ۱۳۹۹
    • ۰