• تقدیر خبرنگار سارخبر توسط ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر

    سارخبر : در نشست صمیمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر با خبرنگاران و اصحاب رسانه  فعال در حوزه ورزش، رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر سیدمحمدکاظمی خبرنگار سارخبر تقدیر شد . به گزارش سارخبر در شهرستان بابلسر: نشست صمیمی پهلوان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر با خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال در حوزه […]
    • توسط سیدمحمد کاظمی
    • مرداد ۱۹, ۱۳۹۶
    • ۰