• توزیع ۲۶۰ تن سبدکالا بین مددجویان کمیته امداد ساری

    چه زیباست به خلق خدا نگاه عاشقانه داشتن و از روی نوعدوستی و خداخواهی بینوایان را دستگیری کردن… چه زیباست در فصل شکفتن گلهای بهاری و تنفس زمین در نوروز باستانی چراغی را در خانه نیازمندان روشن کردن… چه زیباست آنچه را برای خود دوست داریم برای دیگران نیز دوست داشته باشیم… چه زیباست از […]
    • توسط سرویس خبر
    • اسفند ۲۱, ۱۳۹۳
    • ۰