• ۲ بالگرد تاکسی هوایی در مازندران فعال شده است

    مدیرکل فرودگاه های مازندران توسعه هوانوردی عمومی را هدف طرح تاکسی هوایی ذکر کرد و گفت: تاکنون دو بالگرد برای اجرای این طرح فعال شده است. به گزارش سارخبر به نقل از سعدالله وطنخواه مهر با اشاره به اندازی اولین تاکسی هوایی کشور در فرودگاه‌های استان با اشاره به اینکه این طرح در راستای توسعه خدمات […]
    • توسط سرویس خبر
    • بهمن ۲۳, ۱۴۰۰
    • ۰