• بیوتروریسم آمریکایی در ایران

    میثم معافی مسئولان آمریکایی می‌گویند ما با جنگی که به ایران طی ۸سال تحمیل کردیم توانستیم ۳۰۰هزار ایرانی را بکشیم؛ اما در جنگ جمعیتی در مدت۲۵سال موفق شده‌ایم حدود۳۰میلیون ایرانی را بکشیم بدون اینکه ایرانی‌ها متوجه شوند. ما با جنگی که به ایران طی ۸سال تحمیل کردیم توانستیم ۳۰۰هزار ایرانی را بکشیم؛ اما در جنگ […]
    • توسط سرویس خبر
    • فروردین ۴, ۱۳۹۹
    • ۰