• ضعف خدمات در بیمارستان بوعلی ساری

    ضعف خدمات در بیمارستان بوعلی ساری با وجود اجرای طرح نظام سلامت و تبلیغات پرطمطراق آن توسط دولت ولی متأسفانه آنگونه که بایسته و شایسته می باشد خدمات کامل به بیماران و همراهان ارائه نمیگردد بیمارستان بوعلی ساری که ظاهرا بیماران و همراهانشان در این بیمارستان اهمیت زیادی ندارند؛ از دیروز که برای درمان و […]
    • توسط سرویس خبر
    • فروردین ۱۳, ۱۳۹۷
    • ۰