• اهداء ۳ دستگاه یخچال به مددجویان کمیته امداد منطقه دودانگه ساری توسط خیرین

    به گزارش سارنیوز به نقل روابط عمومی کمیته امداد شهرستان ساری طی بازدید مفتاح الجنه از خانوادهای معسر نیازمند منطقه محروم بخش دودانگه ساری با حضور مهندس عباسی بخشدار بخش دودانگه و ناعی رئیس امداد منطقه یک ساری از سه خانواده معسر نیازمند دلجوئی شد و با هماهنگی بخشدار ۳ دستگاه یخچال به ارزش ۰۰۰/۳۵۰/۴ […]
    • توسط سرویس خبر
    • تیر ۶, ۱۳۹۴
    • ۰