• اورژانس اجتماعی متولی کودکان آزار دیده

    مدیر بهزیستی شهرستان ساری با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی متولی حمایت از کودکان و نوجوانان آزاردیده می باشد گفت: سرلوحه امور قرار دادن این قانون در اولویت فرآیند مداخلات کودک آزاری قرار گیرد.به گزارش سارخبر به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ساری، نخستین جلسه هم اندیشی مراکز تابعه امور آسیب دیدگان شهرستان ساری […]
    • توسط سرویس خبر
    • مهر ۲۹, ۱۴۰۰
    • ۰