• برگزاری همایش امنیت غذائی در کمیته امداد ساری

    ۱۰۰ نفر از مادران و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان ساری با شرکت در این همایش با آسیبهای تغذیه و روشهای تغذیه سالم آشنا شدند. پرواسی مدیر کمیته امداد شهرستان ساری, رعایت نُرم تغذیه خانواده های تحت حمایت را از دغدغه های این نهاد عنوان کرد و افزود سال گذشته با مساعدت […]
    • توسط سرویس خبر
    • اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴
    • ۰