• حق معیشت در دولت فعلی چهار برابر شده است

    بین سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩٣، نسبت مزد به معیشت خانوار، روندی نوسانی داشته است. در حالی که در سال ١٣٨۵، حداقل دستمزد می‌توانست ۴١ درصد حداقل معیشت یک خانوار را تامین کند، این رقم در سال ١٣٩٢ به ٩ /٣٣ درصد کاهش یافت. هر چند این نسبت در سال‌های پیش از آغاز دهه ٩٠ رو […]
    • توسط سرویس خبر
    • شهریور ۲۳, ۱۳۹۴
    • ۰