• جذب ۸۰ درصد از اعتبارات اشتغال در کمیته امداد ساری

    به گفته اسدی قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ساری تا ۱۵ اسسفند۹۳ از محل اعتبار بند “د” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۳ به تعداد ۶۷۰ نفر با اعتبار۷۷ میلیارد ریال و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تعداد ۷ نفر با اعتبار ۲/۶ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پرداخت شد. با این وجود […]
    • توسط سرویس خبر
    • فروردین ۱۱, ۱۳۹۴
    • ۰