• ارزش سهام عدالت ۱۷ میلیون تومان به نرخ امروز

    محاسبات نشان می‌دهد ارزش روز سهام عدالت برای یک سهام کامل ۱۷ میلیون تومان و برای دیگرانی که صاحب نیمی از این سهام هستند، هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است. در فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ماده ۳۴، مقرر شد ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری […]
    • توسط سرویس خبر
    • اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
    • ۰