• اطلاعیه ثبت نام کاندیداهـای احراز سمت ریاست هیـات قایقرانی استان مـازندران

    اطلاعیه ثبت نام کاندیداهای احراز سمت ریاست هیات قایقرانی جهت اطلاع رسانی به علاقمندان، منتشر شد اطلاعیه ثبت نام کاندیداهـای احراز سمت ریاست هیـات قایقرانی استان مـازندران به گزارش سارخبر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران؛ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺎتﻫﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ […]
    • توسط سرویس خبر
    • خرداد ۲۹, ۱۴۰۱
    • ۰