• آغاز همکاری بانکهای ترکیه با ایران

    بانک های ترکیه از این پس می توانند در نقل و انتقال پول به ایران فعال شوند. به دنبال توافق هفته پیش ایران با گروه ۱+۵ در ژنو و لغو محدود تحریم های مالی، به بانک های ترکیه اجازه داده شده است وارد معامله و انتقال پول به ایران شوند. هالک یکی از بزرگترین بانک […]
    • توسط سرویس خبر
    • آذر ۹, ۱۳۹۲
    • ۰